Nasza oferta


Realizujemy roboty inżynieryjne w zakresie:

- sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

- sieci i przyłączy gazowych

- stacji uzdatniania wody

- przepompowni ścieków

- budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych.


Świadczymy usługi w zakresie:

- robót ziemnych i niwelacji terenu pod budownictwo

- przycisków i przewiertów pod przeszkodami

- robot rozbiórkowych i kruszenia gruzu

- ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (WUKO)

- bezwykopowej naprawy istniejącej kanalizacji

- inspekcji TV kanałów.